B A R M H E R Z I G K E I T – G E S C H I C H T E – V E R B R E I T U N G